Popschool.nl op Facebook
Popschool.nl
Trompetles | Oss | Harmen Klaver
Meld je nu aan voor een gratis proefles trompet in Oss bij Harmen Klaver.

Klik op postcode-plaatsnaam om de buurt van de leslocatie te zien op Google Maps.

les-informatie
Ik gebruik de methoden die zijn voorgeschreven door Kunst-Factor examens in Tilburg A.B.C.D
Voorbereiding Conservatorium Praktijk-Solféce en Muziektheorie. Ook voor andere Hoofdvak Instrumenten/Zang. Tevens directie orkesten/koren.
Voorheen Trompettist Orkest Kon. Luchtmacht.
De lessen voor koperenblaasinstrumenten in Oss-Uden en Den Bosch. Les-tijden in overleg.
0654642232

Gratis Proefles
De proefles is gratis en vrijblijvend. Wanneer je na de proefles verder gaat met les betaal je inschrijfgeld en lesgeld:

  • Inschrijfgeld
    Het Inschrijfgeld bedraagt EUR 30,25 (of EUR 25,- als je jonger bent dan 21 jaar).
  • Lesgeld
    De prijs per les bij Harmen Klaver bedraagt EUR 18,15 (of EUR 15,- als je jonger bent dan 21 jaar) per les van 30 minuten.

BTW voor leerlingen ouder dan 21 jaar
Het lestarief voor leerlingen ouder dan 21 jaar is belast met 21% BTW. Bij een lestarief van EUR 15,- bedraagt de BTW dan EUR 3,15 en is de bruto-lesprijs dus EUR 18,15 per les van 30 minuten.


contact: René Schols
email:
info@popschool.nl
telefoon: +31 6 1665 77 97