Popschool.nl op Facebook
Popschool.nl
Drumles | Leunen (Venray) | Jan Voermans
Meld je nu aan voor een gratis proefles drum in Leunen (Venray) bij Jan Voermans.

Klik op postcode-plaatsnaam om de buurt van de leslocatie te zien op Google Maps.

les-informatie
Je begint met de techniek en het notenschrift (niet verplicht). Aangepast jou niveau

Vanaf het begin speel je mee met muziek/meespeeltracks.
die jezelf leuk vind en kiest in overleg met de docent.
Indien nodig worden hiervoor passende partijen gemaakt.

Individueel les of gecombineerd.
Leerlingen tot 21 jaar hebben de keuze tussen wekelijks 20 minuten privé les of 30 minuten met z’n tweeën. Wanneer er voor gekozen wordt om twee leerlingen te combineren heeft dat een aantal voordelen.Ten eerste duurt de les langer, waardoor je net even iets meer in een les kunt doen. Bovendien kan het samen lessen heel motiverend werken doordat de leerlingen ook van elkaar leren, met elkaar samen spelen en het is natuurlijk ook gezellig.
Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor zo'n combinatie gemaakt wordt. Ten eerste moet natuurlijk het niveau van de leerlingen goed bij elkaar passen. Bovendien moeten de leeftijden niet te ver uit elkaar liggen. Tenslotte moeten de leerlingen elkaar goed liggen, immers je komt op les voor je plezier en als het niet klikt met jou en de andere leerling is het niet leuk om samen les te hebben. Kortom, er wordt dus alleen gecombineerd als dat voor iedereen voordelen oplevert. In de praktijk betekent het over het algemeen dat leerlingen beginnen met 20 minuten privé les en eventueel later gecombineerd worden.

Gratis Proefles
De proefles is gratis en vrijblijvend. Wanneer je na de proefles verder gaat met les betaal je inschrijfgeld en lesgeld:

  • Inschrijfgeld
    Het Inschrijfgeld bedraagt EUR 30,25 (of EUR 25,- als je jonger bent dan 21 jaar).
  • Lesgeld
    De prijs per les bij Jan Voermans bedraagt EUR 21,18 (of EUR 17,50 als je jonger bent dan 21 jaar) per les van 30 minuten.

BTW voor leerlingen ouder dan 21 jaar
Het lestarief voor leerlingen ouder dan 21 jaar is belast met 21% BTW. Bij een lestarief van EUR 17,50 bedraagt de BTW dan EUR 3,68 en is de bruto-lesprijs dus EUR 21,18 per les van 30 minuten.


contact: René Schols
email:
info@popschool.nl
telefoon: +31 6 1665 77 97